निविदा

शीर्षक कार्यालयाचे नाव सुरुवात दिनांक अंतिम दिनांक डाउनलोड साईझ
आरे दुग्धवसाहतीमधील गवती जमीन भाडे तत्वावर देणे. मु.का.अ.आरे दुग्धवसाहत April 19, 2017 April 26, 2017 | Marathi PDF 794.34 KB
आ.दु.वि. कार्यालयातील कार्यरत असलेल्या रिको इंडिया कंपनीच्या Model No. MP 2001 L Machine Sr. No. E 343 MB 50072 या बनावटीच्या झेरोक्स मशीनकरीता दुरुस्ती व देखभालीचा वार्षिक ठेका देणेबाबत आ.दु.वि कार्यालय April 18, 2017 May 5, 2017 | Marathi PDF 1.55 MB
आयुक्त दुग्धव्यवसाय विकास कार्यालयातील कार्यरत संगणक दुरुस्ती व देखभालीचा (Comprehensive) वार्षिक ठेका आ.दु.वि. कार्यालय April 10, 2017 April 25, 2017 | Marathi PDF 668.81 KB
आ.दु.वि. कार्यालयातील Model No. MP 2001 L या बनावटीच्या झेरोक्स मशीनकरीता दुरुस्ती व देखभालीचा वार्षिक ठेका देणेबाबत. आ.दु.वि कार्यालय March 30, 2017 April 13, 2017 | Marathi PDF 1.35 MB
आरे दुग्धवसाहतीमधील गाळा भाडे तत्वावर देणे व जिप भाडे तत्वावर घेणे. मु.का.अ.आरे दुग्धवसाहत April 3, 2017 April 17, 2017 | Marathi PDF 493.05 KB
औरंगाबाद प्रादेशिक विभागा अंतर्गत शा.दू. योजनेतील भंगार गाड्यांची विक्री. प्रा.दु.वि.अ., औरंगाबाद March 23, 2017 March 30, 2017 | Marathi PDF 11.14 KB
आरे दुग्धवसाहती मधिल विविध ठिकाणी उपलब्ध शेणखत वसाहतीच्या बाहेर घेऊन जाण्याचा ठेका. मु.का.अ. आरे दुग्ध वसाहत March 17, 2017 March 29, 2017 | Marathi PDF 364.99 KB
शासकीय दूध योजना, अमरावती अंतर्गत दूध प्रेषण व वितरण मार्गावर सामानाची वाहतूक प्रा.दू.वि.अ. अमरावती March 9, 2017 March 21, 2017 | Marathi PDF 697.98 KB
आयुक्त दुग्धव्यवसाय कार्यालयातील टोनर रिफिलिंग व प्रिंटरचे सुटेभाग बदली करण्यासाठी वार्षिक ठेका देण्याबाबत आ.दु.वि कार्यालय March 9, 2017 March 22, 2017 | Marathi PDF 776.21 KB
प्रथम मुदतवाढ - आरे दुग्ध वसाहतीमधील विविध ठिकाणी उपलब्ध शेणखत वसाहती बाहेर घेऊन जाण्याचा ठेका. मु.का.अ.आरे दुग्ध वसाहत February 15, 2017 February 27, 2017 | Marathi PDF 470.76 KB
आयुक्त दुग्धव्यवसाय विकास विभाग कार्यालयातील कार्यरत प्रिंटर्सचा दुरुस्ती व देखभालीचा वार्षिक ठेका आ.दु.वि कार्यालय January 5, 2017 January 20, 2017 | Marathi PDF 708.55 KB
द्वितीय मुदतवाढ - आरे ब्रँडखालील दुग्धजन्य पदार्थांची विक्री D.D.C. Office December 15, 2016 February 2, 2017 | English PDF 477.83 KB
द्वितीय मुदतवाढ - दुग्ध प्रकल्प दापचरी येथील कापणी केलेल्या सुक्या गवताची विक्री प्रकल्प अधिकारी,दुग्ध प्रकल्प दापचरी. December 22, 2016 January 6, 2017 | Marathi PDF 433.73 KB
केसी - २ अमोनिया कॉम्प्रेसर ( इलेक्ट्रिक मोटारसहित ) याचा शासकीय दुध योजना रत्नागिरी येथे पुरवठा, उभारणी व सुरुवात करणे. आ.दु.वि.कार्यालय December 21, 2016 January 2, 2017 | Marathi PDF 356.58 KB
द्वितीय मुदतवाढ - कॉस्टिक सोडा पुरवठा आ.दु.वि कार्यालय December 21, 2016 January 7, 2017 | English PDF 337.42 KB
प्रथम मुदतवाढ - आरे दुग्ध वसाहती मधील प्रेक्षणीय स्थळ येथील प्रवेश शुल्क वसुलीचा ठेका आणि इतर मु.का.अ.आरे दुग्ध वसाहत December 21, 2016 January 2, 2017 | Marathi PDF 498.7 KB
प्रथम मुदतवाढ - आरे दुग्ध वसाहती मधील आरे मार्केट, गट क्र.५ येथील गाला क्र.२,४,६,१०,११,१२ व १३ हे ३३ महिने कालावधीसाठी भाडेतत्वावर देणे बाबत. मु.का.अ.आरे दुग्ध वसाहत December 1, 2016 December 15, 2016 | Marathi PDF 585.37 KB
शासकीय दुध योजना, परभणी येथे डेन्सिटी मीटर पुरवठा, उभारणी व कार्यान्वित करणे. आ.दु.वि. कार्यालय October 25, 2016 November 5, 2016 | Marathi PDF 308.67 KB
प्रथम मुदतवाढ -बल्क मिल्क कुलर, डेन्सिटी मीटर यांचा पुरवठा आ.दु.वि. कार्यालय October 15, 2016 October 24, 2016 | English PDF 362.56 KB
बल्क मिल्क कुलर, डेन्सिटी मीटर, ए.एम.सी .यु यांचा पुरवठा D.D.C Office September 30, 2016 October 14, 2016 | Marathi PDF 326.49 KB