मदत

विविध फाइल स्वरूपात माहिती
आवश्यक माहिती पाहण्यासाठी वेगवेगळ्या फाइल स्वरूपाची माहिती पुरवतो.

स्क्रीन रीडर माहिती
विविध स्क्रीन रीडर संबंधित माहिती देते.

वापरसुलभता
वापरसुलभता ,वापर करण्याची वैशिष्ट्ये,आणि वापर पर्याय बद्दल जाणून घ्या.

मराठी