कॉपीराइट धोरण

या वेबसाइट मधील माहिती / साहित्य कॉपीराइट संरक्षणाचा विषय आहे. डाउनलोड उपयोगांसाठी आहे जे साहित्य आहे ते  विशिष्ट परवानगी विना डाउनलोड केले जाऊ शकते.  कोणत्याही इतर प्रस्तावित माहिती / साहित्य वापराकरीता दुग्धव्यवसाय विकास विभागाची मान्यता अधीन आहे. अशी परवानगी मिळविण्यासाठी या वेबसाइटचा  वेब प्रशासक यांना अर्ज  केला पाहिजे.

मराठी